Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α1

Περιγραφή: Για μαθητές με καμία ή πολύ μικρή γνώση νέων ελληνικών.

Εισαγωγή στο αλφάβητο και την προφορά των νέων ελληνικών.

Λεξιλόγιο: βασική καθημερινή γλώσσα. Θα μάθετε να χαιρετάτε κάποιον, να παρουσιάζετε τον εαυτό σας (πώς είναι το όνομά σας, από πού είστε, πού μένετε, τι δουλειά κάνετε, ποιες γλώσσες μιλάτε, ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση), να ρωτάτε κάποιον όλες τις προηγούμενες πληροφορίες (με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο), να ψωνίζετε (με βασικό λεξιλόγιο), να λέτε την ώρα, να μιλάτε για το καθημερινό σας πρόγραμμα και τις δραστηριότητές σας. Επίσης θα μάθετε τους αριθμούς.

Γραμματική: ρήματα σε ενεστώτα, άρθρα, κτητικές αντωνυμίες, επίθετα, ονομαστική-αιτιατική, επιρρήματα συχνότητας.