Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Α1 (έφηβοι κι ενήλικες) (B)

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Α1 (έφηβοι κι ενήλικες) (B)

 

Α1ε – Κατανόηση γραπτού λόγου