Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α1 (έφηβοι κι ενήλικες) (B)

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α1 (έφηβοι κι ενήλικες) (B)

 

Α1ε – Κατανόηση προφορικού λόγου