Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β1

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β1

 

Β1  Μέτρια γνώση

 

Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Β1 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Β1.

 

Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΒ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ1 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ1 – Παραγωγή προφορικού λόγου

 

Β ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΒ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools audioΒ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου (αρχείο ήχου)

Cosmos Schools pdfΒ1 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ1 – Παραγωγή προφορικού λόγου