Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β2

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β2

 

Β2  Καλή γνώση

 

Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Β2 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Β2.

 

Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΒ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ2 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΒ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου

 

Β ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΒ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ2 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΒ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools audioΒ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου (αρχείο ήχου)

Cosmos Schools pdfΒ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΒ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου