Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ1

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ1

 

Γ1  Πολύ καλή γνώση

 

Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ1.

 

Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΓ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ1 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΓ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ1 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ1 – Παραγωγή προφορικού λόγου

 

Β ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΓ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ1 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΓ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools audioΓ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου (αρχείο ήχου)

Cosmos Schools pdfΓ1 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ1 – Παραγωγή προφορικού λόγου