Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ2

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ2

 

Γ2  Άριστη γνώση

 

Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ2.

 

Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΓ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ2 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΓ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου

 

Β ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

 

Cosmos Schools pdfΓ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ2 – Χρήση γλώσσας

Cosmos Schools pdfΓ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου

Cosmos Schools audioΓ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου (αρχείο ήχου)

Cosmos Schools pdfΓ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου

Cosmos Schools pdfΓ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου