Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α1

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α1

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α1