Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α2

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α2

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2