Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β1

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β1

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1