Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β2

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β2

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β2