Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ1

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ1

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1