Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ2

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ2

 

Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.

 

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2