Δεκ
15

Επίπεδο Α2 – Βασική γνώση

Ο χρήστης επιπέδου Α2 μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α2

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Α2

  Α2 Βασική γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Α2 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Α2.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Α2 – Κατανόηση γραπτού λόγου Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου Α2 – Παραγωγή γραπτού λόγου Α2 – Παραγωγή προφορικού […]

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου  

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 1 από 212