Δεκ
15

Επίπεδο Β1 – Μέτρια γνώση

Ο χρήστης επιπέδου Β1 μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β1

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β1

  Β1  Μέτρια γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Β1 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Β1.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Β1 – Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 – Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 – Παραγωγή γραπτού λόγου Β1 – Παραγωγή προφορικού […]

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (B)

  Β1 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Β1 (B)

  Β1 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (B)

  Β1 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (B)

  Β1 – Κατανόηση προφορικού λόγου  

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Β1 (B)

  Β1 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 1 από 212