Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
12

Δομή εξεταστικών θεμάτων επιπέδου Β1

  Δείτε τη δομή της εξεταστικής δοκιμασίας για το επίπεδο Β1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Δομή εξέτασης για το επίπεδο Β1  

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 2 από 212