Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Β2 (B)

  Β2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Β2 (A)

  Β2 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Β2 (A)

  Β2 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Β2 (A)

  Β2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Χρήση γλώσσας για το επίπεδο Β2 (A)

  Β2 – Χρήση γλώσσας    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Β2 (A)

  Β2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
12

Δομή εξεταστικών θεμάτων επιπέδου Β2

  Δείτε τη δομή της εξεταστικής δοκιμασίας για το επίπεδο Β2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Δομή εξέτασης για το επίπεδο Β2  

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 2 από 212