Δεκ
16

Επίπεδο Γ1 – Πολύ Καλή Γνώση

Ο χρήστης επιπέδου Γ1 μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ1

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1    

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ1

  Γ1  Πολύ καλή γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ1.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Γ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου Γ1 – Χρήση γλώσσας Γ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου Γ1 – Παραγωγή γραπτού […]

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ1 (B)

  Γ1 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Γ1 (B)

  Γ1 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ1 (B)

  Γ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ1 (B)

  Γ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου  

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14
Σελίδα 1 από 212