Δεκ
16

Επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση

Ο χρήστης επιπέδου Γ2 μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ2

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ2

  Γ2  Άριστη γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ2.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Γ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου Γ2 – Χρήση γλώσσας Γ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου Γ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου […]

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ2 (B)

  Γ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Γ2 (B)

  Γ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ2 (B)

  Γ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ2 (B)

  Γ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου  

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14
Σελίδα 1 από 212