Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Γ2 (B)

  Γ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ2 (A)

  Γ2 – Παραγωγή προφορικού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Παραγωγή γραπτού λόγου για το επίπεδο Γ2 (A)

  Γ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Γ2 (A)

  Γ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Χρήση γλώσσας για το επίπεδο Γ2 (A)

  Γ2 – Χρήση γλώσσας    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Γ2 (A)

  Γ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
12

Δομή εξεταστικών θεμάτων επιπέδου Γ2

  Δείτε τη δομή της εξεταστικής δοκιμασίας για το επίπεδο Γ2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Δομή εξέτασης για το επίπεδο Γ2  

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 2 από 212