Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

  • Α1 «στοιχειώδης γνώση»
  • Α2 «βασική γνώση»
  • Β1 «μέτρια γνώση»
  • Β2 «καλή γνώση»
  • Γ1 «πολύ καλή γνώση»
  • Γ2 «άριστη γνώση»

H περιγραφή κάθε γλωσσικού επιπέδου  της ελληνικής γλώσσας σου δίνει μια ιδέα του επιπέδου στο οποίο ανήκεις. Όταν θα κάνεις εγγραφή σ’ ένα τμήμα, θα σου ζητηθεί να μας υποδείξεις στην φόρμα εγγραφής το γλωσσικό σας επίπεδο από το οποίο πιστεύεις ότι μπορείς να αρχίσεις.