Στα Cosmos Schools η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας οδηγεί, εφόσον το επιθυμεί ο σπουδαστής, σε πιστοποίηση και απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ελληνομάθειας. Κάθε υποψήφιος για να είναι σωστά προετοιμασμένος θα πρέπει να εξοικειωθεί με τη δομή των εξεταστικών δοκιμασιών για το κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2.

 

Δομή των εξεταστικών θεμάτων

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγούνταν ως το 2010 πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις ήταν τέσσερα, Α, Β, Γ και Δ. Με το ΠΔ 60/30-6-2010 θεσμοθετούνται: η μετονομασία των παλαιών επιπέδων και δύο νέα επίπεδα:

 

Παλιά και νέα επίπεδα ελληνομάθειας

Παλιά και νέα επίπεδα ελληνομάθειας

 

Η δομή των εξεταστικών θεμάτων διαφοροποιείται ελαφρώς Σε όλα τα επίπεδα εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε όλα τα επίπεδα και επιπλέον «Χρήση γλώσσας» στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2.

 

Οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, για να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα στα εξεταστικά θέματα και στο θεσμό της πιστοποίησης, δεν άλλαξαν τον επικοινωνιακό προσανατολισμό των δοκιμασιών και τις θεωρητικές αρχές που ίσχυαν για την προηγούμενη «γενιά» των εξετάσεων.

 

Μία σημαντική αλλαγή που έχει γίνει είναι η προσθήκη ενός επιπλέον μέρους στα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2 της «χρήσης της γλώσσας». Στόχος είναι να ελεγχθεί η ευρύτητα των μορφοσυντακτικών και λεξιλογικών γνώσεων των υποψηφίων, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εξετάζεται. Η εξέταση βασίζεται όχι σε μεμονωμένες προτάσεις αλλά σε κείμενα και τα εξεταστικά ερωτήματα έχουν στόχο να διαπιστώσουν αν υποψήφιος και γνωρίζει και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μορφοσυντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία σε διαφορετικά είδη κειμένων.