Εξετάσεις

Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ2

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ2    

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Γ1

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Γ1    

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β2

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β2    

By cosmos | B2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Β1

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Β1    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α2

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α2    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου – Επίπεδο Α1

  Παρακολούθησε μία υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α1 των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.   Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου για το Επίπεδο Α1    

By cosmos | A1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ2

  Γ2  Άριστη γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ2.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Γ2 – Κατανόηση γραπτού λόγου Γ2 – Χρήση γλώσσας Γ2 – Κατανόηση προφορικού λόγου Γ2 – Παραγωγή γραπτού λόγου […]

By cosmos | C2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Γ1

  Γ1  Πολύ καλή γνώση   Ενημερώσου για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και δες στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Γ1.   Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:    Γ1 – Κατανόηση γραπτού λόγου Γ1 – Χρήση γλώσσας Γ1 – Κατανόηση προφορικού λόγου Γ1 – Παραγωγή γραπτού […]

By cosmos | C1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Σελίδα 1 από 212