Κατανόηση

Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Β1 (A)

  Β1 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | B1 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου  

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Α2 (B)

  Α2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση προφορικού λόγου για το επίπεδο Α2 (A)

  Α2 – Κατανόηση προφορικού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
14

Κατανόηση γραπτού λόγου για το επίπεδο Α2 (A)

  Α2 – Κατανόηση γραπτού λόγου    

By cosmos | A2 . Πιστοποίηση
DETAIL
Δεκ
13
Σελίδα 4 από 6« Αρχή...23456